Donateurs

Om te kunnen bestaan heeft een vereniging geld nodig. Zo ook FBL en alleen de contributie van de leden is daarbij niet genoeg.

U kunt Drumfanfare FBL steunen door donateur te worden! Als donateur ontvangt u een aantal keer per jaar ons Nieuwsbrief de “Efbéjeller”. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van nieuws, optredens, verslagen van optredens en andere nuttige informatie.

Ook wordt u eens per jaar uitgenodigd om onze jaarlijkse bandavond bij te wonen. U kunt al donateur van FBL worden

 vanaf € 15,- per jaar!

Ook eenmalige giften zijn uiteraard welkom! Deze kunt u overmaken op IBAN NL80 INGB 0000243408  t.n.v. penningmeester FBL o.v.v. “éénmalige gift”.

Wilt u donateur worden van FBL en zo een bijdrage leveren aan onze vereniging? Vul dan het onderstaande formulier in!

Of stuur een bericht naar voorzitter@drumfanfarefbl.nl