Home

Om naar de Reüniepagina te gaan klik op onderstaande link

FBL heeft uw hulp nodig.

Franciscusband Leiden ( FBL ), orkest van de Leidse reveille, orkest van Sinterklaas. Na de grote zomerstop gaan wij verhuizen naar onze nieuwe locatie. Om onze kantine leuk aan te kleden was een budget uitgetrokken. Helaas door de Corona ( COVID-19) uitbraak hebben alle activiteiten van onze vereniging stil gelegen en hebben wij geen inkomsten kunnen genereren om voor de FBL.

Het afgelopen seizoen hebben wij als vereniging afgeschreven. Hierdoor is onze vechtlust om in de toekomst door te kunnen gaan met deze mooie vereniging nog sterker dan ooit.

Om onze nieuwe kantine toch nog leuk en sfeervol te kunnen inrichten voor onze leerlingen / leden met aanhang en onze trouwe donateurs willen wij graag een beroep op u doen.
Steun ons met uw donatie om in de toekomst muzikaal cultureel in te blijven zetten voor nu en de toekomst. Optocht of activiteiten zonder muziekorkesten zou saai en leeg zijn.
Wij hopen dat u ons wilt steunen met een donatie, elke donatie zorgt ervoor dat FBL weer verder kan gaan met de muziek.

Bedrijven die hogere donaties doen zullen op onze website en Facebookpagina worden genoemd met logo erbij.
Elke donatie is welkom,
Met vriendelijke groet,
Gerard Mark
( Lid Drumfanfare FBL Leiden )
www.drumfanfarefbl.nl

https://www.whydonate.nl/donate/fbl-heeft-uw-hulp-nodig/nl

 

Drumfanfare FBL (FranciscusBand Leiden) is een kleine maar gezellige muziekvereniging uit Leiden en bestaat al meer dan 69 jaar. De vereniging bestaat uit enthousiaste mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Haar repertoire loopt uiteen van stevige marsen via ritmische slagwerkmuziek tot lichte popmuziek uit de jaren 70, 80 en 90. Drumfanfare FBL is te bewonderen bij optochten, concerten, festivals en taptoes in binnen- en buitenland. Naast haar muzikale aktiviteiten kent FBL ook een groot aantal niet-muzikale aktiviteiten die meestal voor eigen leden, aanhang, relaties en donateurs worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn thema-feesten, barbeques en proeverijen. Volop leven dus bij FBL. Deze website geeft u daar een goed overzicht van. Alle benodigde informatie is er op te vinden.

 

Jeugdorkest

Op 7/8 jarige leeftijd kun je bij FBL beginnen met  algehele muzikale vorming (AMV) lessen. In deze blokfluitlessen leer je de beginselen van muziek. De lessen zijn 1 keer per week en worden individueel of in kleine groepen gegeven.  Deze  AMV lessen duren gemiddeld  3 maanden. De precieze tijdsduur is afhankelijk van hoe snel je de lessen oppakt. Na deze lessen stroom je door naar een leermeester en start het lestraject op het door jou gekozen instrument. Het kan voorkomen dat er een wachtlijst voor de lessen  van jouw voorkeursinstrument  bestaat. Dan wordt in overleg naar een oplossing gezocht. Je gaat bijvoorbeeld een tijdje langer door op blokfluit of kiest voor een instrument dat jou ook leuk lijkt en waar op dat moment geen wachtlijst voor bestaat. Als je twaalf jaar of ouder bent en je al weet welk instrument  je wilt bespelen, dan kun je eventueel direct naar een leermeester als die een plek voor je heeft.

Tamboerleerlingen leren ritmes in plaats van het notenschrift en kunnen daarom eventueel ook direct met de tamboerlessen starten.
Wanneer je start met lessen bij een leermeester heb je  één keer per week les.  Afmelden voor de les gebeurt bij de leermeester.
Een instrument en lesboek krijg je in bruikleen van de vereniging. Instrumenten zijn kostbaar,  ga er dus voorzichtig mee om.

Voor alle jeugdleden wordt een aantal keer per jaar een jeugdactiviteit georganiseerd.

Als je ons jeugdorkest wilt komen versterken kunt je aanmelden via onderstaand mail.

voorzitter@drumfanfarefbl.nl

Geschiedenis

De Franciscusband Leiden, kortweg Drumfanfare FBL is opgericht in mei 1945. Een aantal verkenners van de Franciscusgroep was bezig met het opruimen van het Antonius Clubhuis voor de intocht van de Canadezen, toen zij onder het podium een aantal klaroenen vonden waarop zij gingen blazen. Dit resulteerde in de oprichting van de Franciscusband Leiden. In het begin van haar bestaan was de FBL dan ook een echte verkennersdrumband en trad veel op in Leiden en omgeving.

In de jaren ’60 veranderde er een hoop. De band schakelde over van drumband naar drumfanfare en vanaf dat moment konden ook vrouwen en niet-verkenners lid worden. De FBL werd een onafhankelijke, los van de scouting opererende muziekvereniging. Het ledenaantal nam fors toe evenals het aantal optredens.

Ook kwalitatief gezien ging het beter. De FBL won in de jaren ’70 vele prijzen op concoursen en festivals. In 1977 werd de FBL kampioen van Zuid-Holland en in 1978 werd ze kampioen van Nederland in de eerste divisie. In het begin van de jaren ’80 waren er een aantal optredens voor de televisie en op belangrijke binnen- en buitenlandse evenementen.

Halverwege de jaren ’80 maakte de FBL een aantal moeilijke jaren door. Het ledenaantal liep terug, maar met een kleine maar enthousiaste groep muzikanten ging de band verder.

Sinds 1990 is de FBL er weer helemaal bovenop en met meer dan 40 leden zijn we terug als nooit tevoren. Mede dankzij de inzet en het enthousiasme van een groot aantal leden is de FBL een springlevende vereniging die nog steeds groeit. In 1992 had de band zo’n 30 optredens in binnen- en buitenland. Die optredens kunnen zijn, het meedoen aan een optocht of een concours, het geven van een show of een serenade of een concert. Verder worden er weer volop prijzen gewonnen. Zo behaalde FBL in 1998 op een concours in Noordwijkerhout de eerste prijs, die het twee jaar later opnieuw behaalde, maar nu promoveerde de band tevens naar de eerste divisie. In 2003, toen FBL voor het eerst in deze divisie uitkwam, werd met 81,7 punten opnieuw een eerste prijs gehaald, een duidelijk bewijs dat het goed gaat!

De FBL bestaat uit een gevarieerd gezelschap muzikanten van allerlei pluimage. Vaders, moeders, scholieren, studenten, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen. Zij allen maken deel uit van het ledenbestand van de FBL. Het huidige instrumentarium bestaat uit snaartroms, grote trom, bekkens, dwarsfluiten, piccolo’s, trompetten, schuiftrombones, baritons, saxofoons en sousafoons.

De grote kracht van de huidige vereniging is de sfeer. Dat is moeilijk te omschrijven. Wat opvalt is dat de leden voor meer dingen komen dan voor de muziek alleen. Inderdaad, ook voor de gezelligheid, maar er is ook duidelijk te merken dat men in meer dingen geïnteresseerd is dan alleen de muziek en de gezelligheid.

Sociale betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de medemuzikanten in goede tijden en slechte tijden, bij ziekte en gezondheid, is duidelijk te proeven. Dat laatste is erg belangrijk. Het kweekt een vertrouwensband tussen de leden en dat is van grote waarde.

Meer informatie voorzitter@drumfanfarefbl.nl

Contact

Namen, functies en evt. telefoonnumers en emailadressen van het bestuur:

Vaccant  Voorzitter voorzitter@drumfanfarefbl.nl
Vaccant  Secretaris voorzitter@drumfanfarefbl.nl
Vaccant  Penningmeester voorzitter@drumfanfarefbl.nl
Eveline van Bestuurslid voorzitter@drumfanfarefbl.nl